ده شـب نـوای غـم

دوشنبـه 1392/8/13 سـاعـت 20 بـه مـدت ده شـب

سخنـران : حجة الاسلـام والمسلمیـن طالبـی نیـا

با نـوای : سـید محمـد رضـا نـارویـی - کربلایی مهـدی اربـابیمکان:

زاهدان خیابان بهشتی جنب فروشگاه اتکا هیئت بـیت الرقیه (س)

از ایـن کـه در بـه روز رسـانی سـایـت اختـلال ایجـاد شـد عـذرخـواهـی می کنیـم.


ده شـب نـوای غـم

دوشنبـه 1392/8/13 سـاعـت 20 بـه مـدت ده شـب

سـامـانـه اطـلاع رسـانی هیئـت : 30009900090365


لطـفا انتقـادات و پیشنـهادات خـود را در راستـای بهبـود سـایـت بـا مـا در میـان بگـذاریـد .

 

دوشنبـه 1392/08/13 شـب اول محـرم

مـراسـم شـب اول محـرم - حجـة الاسلـام والمسلمین طالـبی نیـا (بخـش اول)

مـراسـم شـب اول محـرم - کـربلایی مهـدی اربـابی (بخـش دوم)

مـراسـم شـب اول محـرم - کـربلایی مهـدی اربـابی (بخـش سـوم)

مـراسـم شـب اول محـرم - کـربلایی مهـدی اربـابی (بخـش چهـارم)

مـراسـم شـب اول محـرم - کـربلایی مهـدی اربـابی (بخـش پنجـم)

دانلود مـراسـم ...

پر بازدید ترین های سایت :

مهدی مختاری (کـاش مسافر تو بودم)

مهـدی مخـتاری ( بسم رب العلی)

محمد سلمان اکبری (یه بچه ، یه مادر)

سید محمد رضا نارویی (من مانده ام)

محمد سلمان اکبری (دیگه معنی نداره)

مهدی مختاری (بی وفا بارون)

حاج سید محمد رضا نارویی (امام رضا)

بـه روز شـده هـای سـایـت :

مـراسمـات دهـه فـاطمیـه دوم

مـراسمـات دهـه فـاطمیـه اول

اخبـار هـیئـت

گالـری عکـس

پیام . . . .

مـراسـم استقبال از محـرم

زمـان : یـکشنبـه 92/8/12 سـاعـت 19

سـامـانـه اطـلاع رسـانی هیئـت : 30009900090365

انتقـادات و پیشنـهادات خـود را بـا مـا مطـرح نمـاییـد.